• Your Cart (0 items)
    0฿
  • (0) 0฿
บันเทิงเชิงร้าย อินทิรา เจริญปุระ
.- .- (Save 10%)
288 pages 5x6.5"
รวมบทความคัดสรร จากคอลัมน์ ‘บันเทิงเชิงร้าย’ เล่าเรื่องเบื้องหลัง ชวนคุย ชวนคิด เรื่องราวในวงการบันเทิง จากประสบการณ์ตรงกว่ายี่สิบปีของ ทราย เจริญปุระ เช่น ดารากับการตอบคำถามนักข่าว, ละครรีเมก—รีเมกทำไม ไม่มีเรื่องอื่นจะทำแล้วเหรอ, ความรักของนักแสดง, แต่ละตำแหน่งในกองถ่ายมีความวุ่นวายยังไงบ้าง, ความยากลำบากสมัยถ่ายภาพยนตร์เรื่อง นเรศวรฯ และอีกสารพัดประสบการณ์ที่จะทำให้รู้สึกสนุกไปกับวงการบันเทิงมากขึ้น
You may also like these!