• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
หากสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ พร้อมกับสินค้า Pre-Order ทางร้านจะรอครบทุกรายการและจัดส่งพร้อมกัน

เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมทั้งจำนวนออเดอร์ที่มีเข้ามาจำนวนมาก อาจจะทำให้การจัดส่งหนังสือเกิดความล่าช้า

ทางมินิมอร์ต้องขออภัยในความล่าช้าและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งค่ะ