• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
เธอ เขา เรา ผม 3 HORSE RIDING IN THE MIDDLE EARTH โตมร ศุขปรีชา
.- .- (ลด 15%)
224 หน้า ขนาด 5X7.2"
ความเรียงคัดสรรลำดับที่ 3 จาก ‘โตมร ศุขปรีชา’ นักเขียนนักคิดที่จับเรื่องราวในสังคมมามองมุมใหม่ พูดถึงตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ลากยาวไปถึงภาพรวมของความเป็นชาติ และการมอง ‘ข้าง’ ในอีกมิติหนึ่ง

หนังสือในชุดเดียวกัน
เล่มที่ 1 เธอ เขา เรา ผม
เล่มที่ 2 เธอ เขา เรา ผม 2 URBANUS COLLECTION
เล่มที่ 3 เธอ เขา เรา ผม 3 HORSE RIDING IN THE MIDDLE EARTH

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ