• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
WILD SIDE ในนามของธรรมชาติ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
.- .- (ลด 15%)
224 หน้า ขนาด 5x7.2"
ชุดบทความที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ ทั้งจากการเดินทางและการสะสมข้อมูลของ ‘วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์’ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร ‘สารคดี’ กับเรื่องราวที่เป็นดังกระบอกเสียงของสัตว์ป่าและธรรมชาติอย่างการจากไปของปลากระเบนราหู การเสี่ยงสูญพันธุ์ของนกแห่งสรวงสรรค์ ผลกระทบจากไส้กรอกที่ส่งผลถึงต้นไม้ ชีวิตของนักอนุรักษ์ป่า ไปจนถึงวีรกรรมของผู้ที่ต่อสู้เพื่อธรรมชาติด้วยชีวิต

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ