• Your Cart (0 items)
    0฿
  • (0) 0฿
ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น โตมร ศุขปรีชา
.- .- (Save 10%)
256 pages 14.5 x 21 cm
สารคดีกึ่งนิยายของ ‘โตมร ศุขปรีชา’ ว่าด้วยการเดินทางเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณภายในและวิธีคิดของคนญี่ปุ่น ผ่านการเก็บข้อมูลจากคำบอกเล่าของบุคคล บันทึกประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรม
You may also like these!