• Your Cart (0 items)
    0฿
เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
  • 0 รายการ
    0฿
LONG LONG WAY ศรภัทร ภัทราคร
.- .- (ลด 10%)
288 หน้า ขนาด 5 x 7.2"
จากความสนใจอยากศึกษาต่อด้านศิลปะ สู่ทริปลองเยี่ยมชมเมืองที่ไกลบ้าน 7 ประเทศในยุโรป ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสำรวจพื้นท่ีใหม่ให้กับชีวิตในอนาคต และลองสำรวจชีวิตของผู้คนภายในเมืองที่แตกต่างของ ‘ศรภัทร ภัทราคร’ อดีตสถาปนิกผู้มองเห็นชีวิตในงานสถาปัตย์ และเจ้าของเพจ ‘decided to live full time in a hotel’

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ