• Your Cart (0 items)
    0฿
เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
  • 0 รายการ
    0฿
มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด (พิมพ์ครั้งที่ 3)
มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด (พิมพ์ครั้งที่ 3) องอาจ ชัยชาญชีพ
.- .- (ลด 5%)
200 หน้า ขนาด 12.2 x 16.5 cm
กระดูกของเขาสามารถประสานตัวฟื้นคืนสภาพได้ก็จริง นั่นก็มิได้หมายความว่าเขาไม่เจ็บปวด

นิทานชํารุด 'มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด' เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหล่า มนุษย์ผู้แปลกประหลาด โดดเดี่ยวและแปลกแยก ในแบบ ฉบับนิทานที่มีเนือหาสําหรับผู้ใหญ่อันประกอบไปด้วยนิทาน ขนาดสั้นจํานวน 9 เรื่อง ที่ล้วนสะท้อนถึงความผิดเพี้ยนใน สามัญอันเกิดแก่มนุษย์

'เจ้าหญิงนอนนาน' / 'บุรุษหลังหัก' / 'มนุษย์หัวตะป'ู / 'ราชา พัดลม' / 'นักไวโอลินล่องหน' / 'ไก่ย่างกลับบ้าน' / 'ความรัก ของโคลอี้' / 'เด็กหญิงผู้หลงรักกําแพง' / 'เจ้าหญิงดอกไม้บาน'

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ