• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
เล่าเรื่องเรื่องเล่า: ณ กรุงปารีส
เล่าเรื่องเรื่องเล่า: ณ กรุงปารีส ผู้เขียน : Zur Stadt Paris แปล: ชลิต ดุรงค์พันธุ์
.- .- (ลด 10%)
190 หน้า ขนาด 10.5 x 17.9 cm.
48 เรื่องเล่าสั้นๆ (หลายเรื่องแสนสั้น) ที่กลั่นกรองจนเหลือเพียงแก่นแกน

วรรณกรรมที่พูดถึงวรรณกรรม ผ่านการตั้งคำถามว่า 'เรื่อง' คืออะไร
ขอเชิญนักอ่านมาจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับเนื้อหา
มาเฝ้าดูการก่อตัวขึ้นของเรื่อง
มาลองตอบคำถามว่า 'นี่ใช่เรื่องสักเรื่องหนึ่งไหม'
เพราะเรื่องจะเป็นเรื่องหรือไม่ นอกจากการจัดวางจากผู้เขียน
เรื่องจะเป็นเรื่องหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับการเสพรับของผู้อ่านด้วย

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ