• Your Cart (0 items)
    0฿
  • (0) 0฿
เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว [new cover] JIRABELL
.-
หนังสือบอกเล่าเรื่องราวความอบอุ่นฉบับพิมพ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับ
- ปกใหม่
- เพิ่ม 5 บทพิเศษ

50 ทวีตจริงที่อ้างอิงจากชีวิต 50 คนรอบตัว ความเรียงรวบรวมประสบการณ์ที่พบเจอในแต่ละวัน ด้วยสายตาที่มองชีวิตธรรมดา ผ่านมุมที่เห็นว่า ยังมีใครหลายคนที่อยู่คนเดียวเหมือนๆ กัน