• Your Cart (0 items)
    0฿
  • (0) 0฿
เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว [Your own Edition] JIRABELL
.-
50 ทวีตจริงที่อ้างอิงจากชีวิต 50 คนรอบตัว ความเรียงรวบรวมประสบการณ์ที่พบเจอในแต่ละวัน ด้วยสายตาที่มองชีวิตธรรมดา ผ่านมุมที่เห็นว่า ยังมีใครหลายคนที่อยู่คนเดียวเหมือนๆ กัน

หนังสือบอกเล่าเรื่องราวความอบอุ่นฉบับพิมพ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับ
- ปกใหม่
- เพิ่ม 5 บทพิเศษ
- พิมพ์ 'ชื่อ' ตัวเอง เพื่อน พี่ น้อง ญาติ แฟน หรือใครก็ได้ในชื่อหนังสือที่หน้าเปิดของเล่ม
- พิมพ์ชื่อได้ 20 ตัวอักษร (โดยเลือกใส่เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- มีลายเซ็นของ jirabell ไว้คลายเหงาทุกเล่ม

ครั้งแรกกับการพิมพ์แบบระบุชื่อผู้อ่านลงบนหนังสือเพื่อที่จะบอกว่า 'คุณ' ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว

- เปิดสั่งตั้งแต่วันนี้ถึง 04.02.59
- เริ่มจัดส่งวันที่ 12.02.59
Create Your Own

ครั้งแรกกับการพิมพ์แบบระบุชื่อผู้อ่านในหน้าเปิดเล่มเพื่อที่จะบอกว่า 'คุณ' ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว

ใส่ชื่อตัวเองหรือคนที่คุณไม่อยากให้อยู่คนเดียว (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร