• Your Cart (0 items)
    0฿
เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
  • 0 รายการ
    0฿
อย่าสูญสิ้นความหวัง เพราะชีวิตยังมีความหมาย
  • อย่าสูญสิ้นความหวัง เพราะชีวิตยังมีความหมาย
  • อย่าสูญสิ้นความหวัง เพราะชีวิตยังมีความหมาย
อย่าสูญสิ้นความหวัง เพราะชีวิตยังมีความหมาย ผู้แต่ง: Victor E. Frankl แปล: วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
.- .- (ลด 5%)
200 หน้า
"ในโมงยามที่จิตวิญญาณสูญสลาย ความทุกข์กัดกร่อนจิตใจจนหลงทาง
คุณจะค้นพบทางเดิน ความหวัง และความหมายของชีวิตได้อีกครั้ง
ผ่านถ้อยคำอมตะจากผู้เขียน Man's Search for Meaning "


"ค.ศ.1946 เก้าเดือนหลังได้รับการปล่อยตัวจากค่ายกักกันนาซี ที่ซึ่งชีวิตได้เฉียดใกล้ความตายมากที่สุด และต้องเผชิญกับความโหดร้ายอย่างที่มนุษย์ไม่ควรได้พบ วิกเตอร์ อี. ฟรังเคิล จิตแพทย์ชาวออสเตรีย ได้แสดงปาฐกถาครั้งสำคัญว่าด้วยความหมายและคุณค่าของชีวิต

ขณะนั้นเป็นช่วงหลังสงครามใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต่างหมดสิ้นความหวัง และโหยหาสิ่งกระตุ้นเร้าทางศีลธรรมและปัญญาที่สูญหายไประหว่างช่วงสงคราม ปาฐกถาของเขาได้มอบพลังบางอย่างแก่ผู้ฟัง เนื้อหาของปาฐกถาครั้งนั้นได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ อย่าสูญสิ้นความหวัง เพราะชีวิตยังมีความหมาย (Yes to Life: In Spite of Everything) เล่มนี้

น่าประหลาดใจว่า แม้เวลาจะผ่านมากว่าเจ็ดทศวรรษ แต่ถ้อยคำของฟรังเคิลยังคงมีความเป็นอมตะ แม้ทุกวันนี้โลกจะไม่ได้พบกับความโหดร้ายเช่นสงครามโลกครั้งที่สอง แต่เราก็ยังคงเผชิญกับความสิ้นหวัง หดหู่ สับสน ความเกลียดชัง แบ่งแยกเขาเรา ความทุกข์กัดกร่อนจิตใจของเราให้หลงทางและเจ็บป่วย ท่ามกลางความเลวร้ายต่าง ๆ นานาในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นในยุคหลังสงครามหรือปัจจุบัน

-อ่านตัวอย่าง-

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ