• Your Cart (0 items)
  0฿
เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
 • 0 รายการ
  0฿
Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
 • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
 • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
 • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
 • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
 • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
 • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น ผู้แต่ง: มิเชล บอร์บา แปล: ศรรวิศา เมฆไพบูลย์
.- .- (ลด 15%)
416 หน้า ขนาด 14.3x21 cm.
ในโลกที่ชวนให้เราหมกมุ่นอยู่กับตัวเองทุกวันและมีแต่คำว่า ‘ฉัน’ เป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต จะดีแค่ไหน ถ้าลูกสามารถเติบโตไปพร้อมกับคำว่า น้ำใจ ห่วงใย และเมตตา

หนังสือเล่มนี้กำลังเปิดโลกให้เด็กๆ มองเห็นไกลออกไป และค้นพบว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดข้นด้วยการจดจ่ออยู่เพียงตัวเรา แต่เริ่มต้นได้จากความเข้าใจที่จะรู้สึกร่วมไปกับหัวใจของผู้อื่น ลดการหมุนรอบตัวเอง เพิ่มความแข็งแรงทางจริยธรรม เพื่อการเจติบโตที่งดงาม อบอุ่น และเป็นสุข ผ่านคำว่า ‘เรา’

หนังสือ Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น เป็นหนังสือที่จะช่วยกระตุ้นความคิดของพ่อแม่ และครู ในการดูแลเด็กท่ามกลางเทคโนโลยีและโลกที่ให้ความสำคัญกับ ‘ฉัน’ และ ‘ของฉัน’ ด้วยการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็น การชมเชยเด็กๆ จนเกินพอดีนำไปสู่ในโหมด ‘โลกนี้มีแต่ฉัน’ หรือเหตุใดการกลั่นแกล้งรังแกภายในโรงเรียนและสังคมจึงเพิ่มมากขึ้นและเรา (และลูกของเรา) เรียนรู้และทำให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้นได้อย่างไร หรือแม้แต่ในครอบครัวที่รู้สึกว่า อะไรๆ ก็อาจจะสายไปเสียแล้ว เรายังเหนี่ยวรั้งลูกแล้วประคับประคองเขากลับมายังหนทางแห่งความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้หรือไม่

ถ้อยความที่มิเชล บอร์บา เขียนในหนังสือเล่มนี้จะทำให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทุกคนตระหนักว่าการให้ความสำคัญกับเอ็มพาที จะสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม ความมีน้ำใจ การทำงานเป็นทีม และการควบคุมตนเองได้อย่างไร ผ่านผลงานแปลของ ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ นักแปลผู้มากประสบการณ์ และตรวจบรรณาธิการโดย เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของแฟนเพจ ‘ตามใจนักจิตวิทยา’

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ