• Your Cart (0 items)
    0฿
ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม (ลด 15-25%) และค่าจัดส่งจะแสดงในหน้าจัดการรถเข็น
  • 0 รายการ
    0฿
WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020 (Paperback Edition) wrongdesign
.- .- (ลด 10%)
248 หน้า ขนาด 16.5 x 24 ซม.
ผลงานที่คัดเลือกจากการทำงานกว่า 20 ปีของ 'wrongdesign' หรือ 'กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล' นักออกแบบปกหนังสือผู้ผลิตผลงานมาแล้วหลายร้อยปก กับเรื่องราวและผลงานในวัยแรกเริ่มที่มีทั้งร่องรอยของความผิดพลาด เรื่องเล่าที่ซุกซ่อนอยู่ในกระบวนการคิดงาน การทำงานกับทั้งบรรณาธิการ นักเขียน และการเรียนรู้จากหนังสือมากมายที่เขาได้เผชิญตั้งแต่ปี 2002-2020

*ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่มีการยกเว้นค่าจัดส่ง*

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ