• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
สยาม เยนเติลแมน สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
.- .- (ลด 10%)
320 หน้า ขนาด 14.50x21.0 cm
สองนิยามความเป็น "สุภาพบุรุษ" จากพระราชนิพนธ์ในราชกาลที่ 6 และวรรณกรรมของศรีบูรพา

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ว่า “สุภาพบุรุษ” จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ “สุภาพบุรุษ” จากวรรณกรรมของศรีบูรพานั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ และมีการประกอบสร้าง การนำเสนออย่างไร รวมทั้งตอบคำถามที่ว่าความเป็นชายแบบสุภาพบุรุษมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วยหรือไม่

งานศึกษาเปรียบเทียบคติ “สุภาพบุรุษ” ในสังคมไทย ที่ยึดโยงอยู่กับการ “สร้างชาย” การ “รับรองสถานะทางชนชั้น” และการ “สร้างชาติ” ซึ่งปรากฏผ่านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวรรณกรรมของกุหลาบ สายประดิษฐ์ อันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นชาย กลไกทางสังคมและประวัติศาสตร์ที่มีส่วนทำให้ความเป็นชายในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเข้าใจกระแสพัฒนาการของความเป็นชายที่ได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และตระหนักถึงอำนาจของการต่อรอง การสร้างความเป็นชายต่อการสร้างชาติศิวิไลซ์ในยุคสมัยใหม่

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ