• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
หมู่เกาะมาเลย์ : THE MALAY ARCHIPELAGO 1 (HARDCOVER EDITION) ผู้เขียน : อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ แปลโดย : นำชัย ชีววิวรรธน์, ศศิวิมล แสวงผล, ต่อศักดิ์ สีลานันท์, ณัฐพล อ่อนปาน
.- .- (ลด 10%)
424 หน้า ขนาด 15.0x22.0 cm
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการ การสำรวจภูมิภาคในอดีต ลักษณะธรรมชาติ ผู้คน วัฒนธรรม

บันทึกการเดินทางสารวจหมู่เกาะมาเลย์และบอร์เนียวของอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ นักธรรมชาติวิทยาที่มีส่วนเก็บหลักฐานและร่วมพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างเป็นอิสระจากชาร์ลส์ ดาร์วิน บอกเล่าทั้งเรื่องธรรมชาติวิทยา พฤกษาศาสตร์ ไปจนความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองบริเวณแถบนี้ในอดีตอย่างละเอียด วอลเลไม่เพียงมีส่วนช่วยดาร์วินพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมา แต่ยังนักสารวจที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่อาจสูญหายไปตลอดกาลให้เราได้สัมผัสผ่านบันทึกของเขาเช่นกัน

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ