• Your Cart (0 items)
    0฿
  • 0 รายการ
    0฿
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี เรียนรู้อดีต เพื่อเข้าใจอนาคต ลงทุนแมน
.- .- (ลด 10%)
224 หน้า
เรียนรู้อดีต เพื่อเข้าใจอนาคต

หนังสือสรุปประวัติเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1100 - ค.ศ. 2019 ฉบับสมบูรณ์ ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้อดีต เพื่อเข้าใจอนาคต ความรุ่งเรือง และ ความร่วงโรย ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์มนุษย์ ราวกับวงจรประหลาดที่มักจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอ ตลอด 1,000 ปีที่ผ่านมา

บอกเล่าถึงความเป็นมาของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บริษัท สิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รุ่งเรือง และเข้าสู่ช่วงเวลาร่วงโรยในท้ายสุด ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจ ตลอดช่วงเวลาสำคัญ หลอมรวมให้เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อสรุปให้เราได้เข้าใจว่า อะไรเกิดขึ้นบ้างใน 1,000 ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ร่วมส่งเสริมการขายอื่นๆ (บัตรสมาชิก)

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ