• Your Cart (0 items)
    0฿
เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
  • 0 รายการ
    0฿
อนาคตกำหนดได้ด้วยกฏทอง 3 ประการ
อนาคตกำหนดได้ด้วยกฏทอง 3 ประการ STEVE ZAFFRON&DAVE LOGAN เขียน อนุรัตน์ ก้องธรนินทร์ แปล
.- .- (ลด 10%)
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบความคิดใหม่อันทรงพลังที่สามารถสร้างความแตกต่างในผลลัพธ์ของตัวคุณและองค์กรได้อย่างเหลือเชื่อ

----
"สร้างแรงบันดาลใจ"
-The Arch Bishop Emeritus Desmond Tutu-

"ควรอ่านหนังสือเล่มนี้โดยเร็ว เพราะว่ามันมีรหัสสำหรับอนาคตขององค์กรของคุณ หากในหนึ่งปีคุณสามารถอ่านหนังสือได้เพียงเล่มเดียว ต้องเล่มนี้เลย"
-Dr. Clotaire Rapaille-

สินค้าอื่นที่คุณอาจสนใจ